Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan EdwinZorgt B.V. verstrekt, zal EdwinZorgt B.V zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

EdwinZorgt B.V handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. EdwinZorgt B.V zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

EdwinZorgt B.V verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.


De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan EdwinZorgt B.V informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die EdwinZorgt B.V verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

EdwinZorgt B.V mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

EdwinZorgt B.V mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is EdwinZorgt B.V niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

EdwinZorgt B.V zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

 De Opdrachtgever gaat akkoord dat EdwinZorgt B.V  de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

 

Onze gegevens

Frankenstraat 18a
2225 WV Katwijk aan Zee

Elise Smit
[e] mailto:Elise@edwinzorgt.nl
[t] +31 6 15 82 21 47

Cees van der Plas
[e] cees@edwinzorgt.nl
[t] 06 154 679 90