Wat doet Edwinzorgt?

Werkwijze

We bieden begeleiding in de breedste zin van het woord en zijn volop in ontwikkeling om ons zorgaanbod te vergroten. Afhankelijk van de hulpvraag en indicatie kan uw kind enkele uren tot meerdere dagen per week worden begeleid. Uitgangspunt is dat iedere deelnemer een vaste persoonlijk begeleider toegewezen krijgt en er een persoonlijk doelenplan wordt gemaakt die als leidraad voor de begeleiding zal gelden.

Een groot gedeelte van onze deelnemers zijn jongeren die tijdelijk niet meer naar school gaan/kunnen. Dit houdt in dat zij veelal volledig thuis zijn komen te zitten, met alle gevolgen van dien, zoals;
– Gebrek aan perspectief
– Beperkt contact leeftijdsgenootjes
– Leerachterstand
– Gebrekkige structuur
– Toename psychische klachten

Op al die facetten willen we bij EdwinZorgt ondersteuning bieden, zodat de gang naar herstel wordt ingezet.

We zijn een plek waar jongeren zichzelf mogen zijn en zich kunnen hervinden. In een ongedwongen setting zijn we gericht op presententie en sluiten we aan op de behoefte en tempo van onze deelnemers. Ons programma biedt structuur, is gericht op het weer ervaren van positieve ervaringen, aanleren van vaardigheden en bevorderen van het welbevinden

Onze activiteiten zijn gericht op het stimuleren en vergroten van de zelfredzaamheid. Dit gebeurt op aantal gebieden, zoals;

– Scholing: We vinden het belangrijk om samen te werken met de school waar de deelnemer staat ingeschreven. Schoolwerk kan bij EdwinZorgt met ondersteuning gemaakt worden, zodat er toegewerkt wordt naar een mogelijke instroom in het onderwijs.
– Sport en Spel: Activering en letterlijk in beweging komen door middel van het spelen van sport en spel. Het in contact komen met andere deelnemers, leren samen te werken, grenzen herkennen of verleggen en ontspanning staan hierbij centraal
– Coaching: Iedere deelnemer heeft een persoonlijke begeleider waar individuele gesprekken mee gevoerd kunnen worden. Wekelijks behandelen we thema’s die ontwikkelingsgericht zijn, zoals omgaan met spanning, slaap hygiëne, sociale vaardigheden, Rots en Water etc.

Onze begeleiders zijn deskundig maar vooral ook heel enthousiast. Naast alle inspanning, hopen we vooral ook dat onze deelnemers plezier ervaren. Dit doen we door bij onze activiteiten te richten op succeservaringen. Plezier maken zorgt ervoor dat we ons weer gelukkig gaan voelen. Dit heeft een goed effect op onze totale welbevinden.

Verhalen van EdwinZorgt

Zomervakantie

De zomervakantie is weer aangebroken. Voor veel jongeren het moment om na een jaar van hard werken vakantie te vieren en even helemaal niets te

Lees meer »

Ontwikkelingen EdwinZorgt

We vinden het heel belangrijk om ons aanbod verder te ontwikkelen en te professionaliseren.Een belangrijke onderdeel hiervan is om ons therapeutische klimaat te vergroten. Daarom

Lees meer »

De Soos!

Elke tweede dinsdag van de maand organiseert EdwinZorgt een Soos avond.Het doel van de avond is om in contact te komen met leeftijdsgenootjes, van elkaar

Lees meer »

Onze gegevens

Frankenstraat 18a
2225 WV Katwijk aan Zee

Elise Smit
[e] mailto:Elise@edwinzorgt.nl
[t] +31 6 15 82 21 47

Cees van der Plas
[e] cees@edwinzorgt.nl
[t] 06 154 679 90