Ontwikkelingen EdwinZorgt

We vinden het heel belangrijk om ons aanbod verder te ontwikkelen en te professionaliseren.
Een belangrijke onderdeel hiervan is om ons therapeutische klimaat te vergroten.
Daarom hebben we ons afgelopen ingezet op het ontwikkelen van onze eigen psycho-educatie modules.
Deze modules hebben een informatieve/ lerende functie, waarin op leuke wijze aandacht wordt geschonken aan een aantal belangrijke thema’s.

De volgende modules zijn ontwikkeld:
Hoe doe jij slapen?
In deze module staat het thema slaap hygiëne centraal. We onderzoeken met elkaar wat de huidige structuur is, welke factoren invloed hebben op je slaap en hoe je dit eventueel zelf kan verbeteren. Thema’s als dag-structuur, schermtijd, piekeren en voeding worden per hoofdstuk besproken.
De module eindigt met een slaapdagboek om wat meer inzicht te krijgen en hoe praktische tips toe te passen.

Plagen/pesten:
In deze module staan we stil bij de gevolgen van het pesten, hoe je dit kan stoppen of iemand kan ondersteunen. Maar we leren ook stil hoe je grenzen kan voelen en dit zelf in lastige situaties aangeven. Deze module kent een interactieve opzet.

Emotie regulatie:
Deze module richt zich vooral op het leren voelen, herkennen en omgaan met emoties.
We staan stil bij wat emoties zijn en hoe dit bij jouw persoonlijk werkt. Tevens oefenen we met vaardigheden die de spanning kan reguleren. Dit alles verwerken we in een hulpkaart of signaleringsplan, zodat er meer inzicht komt in de eigen spanningsopbouw.

Shape

Onze gegevens

Frankenstraat 18a
2225 WV Katwijk aan Zee

Elise Smit
[e] mailto:Elise@edwinzorgt.nl
[t] +31 6 15 82 21 47

Cees van der Plas
[e] cees@edwinzorgt.nl
[t] 06 154 679 90