Klachtenregeling

Bij EdwinZorgt is de kwaliteit van onze zorg een belangrijk speerpunt. We zijn volop in ontwikkeling om dit te waarborgen en waar nodig te verbeteren.
Echter kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden mee bent. Om deze reden beschikken wij over een klachtenregeling die gebaseerd is op de De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ).

Bij klachten vragen we u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. We beschikken over een interne klachtenfunctionaris die uw klacht op een eerlijke en onafhankelijke manier zal behandelen en naar passende oplossing zal zoeken.
Uw klacht kunt u schriftelijk indienen. Om de afhandeling goed te laten verlopen is het belangrijk dat uw gegevens duidelijk genoteerd staan. Anonieme klachten kunnen wij niet in behandeling nemen.
U kunt uw klacht indienen door middel van het invullen van het klachtenformulier of het schrijven van een brief.
Het klachtenformulier of uw brief kunt u e-mailen naar kees@edwinzorgt.nl of opsturen naar ons postadres.

Externe klachtenfunctionares
Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn behandeld, dan verzoeken we u om contact op te nemen met onze externe klachtenfunctionaris die gekoppeld is aan CBIZ.
U kunt hen bereiken via de website; www.solopartners.nl

 

Vul het klachtenformulier in.

Onze gegevens

Frankenstraat 18a
2225 WV Katwijk aan Zee

Elise Smit
[e] mailto:Elise@edwinzorgt.nl
[t] +31 6 15 82 21 47

Cees van der Plas
[e] cees@edwinzorgt.nl
[t] 06 154 679 90