Aanmelden

U kunt vrijblijvend contact opnemen met een van onze zorgcoördinatoren. Dit kan via mail, telefoon of door het contactformulier in te vullen. U kan vervolgens worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek In dit gesprek zal de hulpvraag nader worden besproken en krijgt u uitleg over onze werkwijze. Het doel van dit gesprek is om na te gaan of EdwinZorgt een passende plek zou kunnen zijn.
Tijdens dit gesprek zijn zowel de wettelijk vertegenwoordigers alsook het kind/jongere van harte welkom.

Wanneer blijkt dat we passende zorg kunnen bieden voor de deelnemer, wordt u geadviseerd om een indicatie aan te vragen bij de plaatselijke Jeugd en Gezinsteams. Als EdwinZorgt werken we nauw samen met de Jeugd en Gezinsteams. Met hen zullen we de hulpvraag verder uitwerken en opstellen in een concreet plan.

Tevens zullen we u een formulier toesturen. In dit formulier wordt u verzocht om de NAW gegevens aan te leveren. Het formulier mag u per mail aanmelden@edwinzorgt.nl of per post terugsturen. Met de gegevens uit het aanmeldingsformulier kan er een dossier worden aangemaakt om de begeleiding op te kunnen starten.

Aanmelden bij EdwinZorgt

Onze gegevens

Frankenstraat 18a
2225 WV Katwijk aan Zee

Elise Smit
[e] mailto:Elise@edwinzorgt.nl
[t] +31 6 15 82 21 47

Cees van der Plas
[e] cees@edwinzorgt.nl
[t] 06 154 679 90