Onze Missie
We vinden het belangrijk dat iedereen het recht heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Echter is dat niet altijd vanzelfsprekend. Zeker in een tijd, waarbij veel van onze kinderen en jongeren lijkt te worden gevraagd. Verschillende studies tonen aan dat veel jongeren kampen met stress gerelateerde klachten die de ontwikkeling doen beperken.

Over EdwinZorgt

Welkom! EdwinZorgt is een zorgbedrijf dat verschillende vormen van begeleiding biedt aan kinderen, jongeren en jongvolwassen in de leeftijd van 8 t/m 21 jaar. We bieden specialistische begeleiding, waarbij herstel, ontwikkeling en plezier centraal staan.

Ons zorgaanbod bestaat uit;
Begeleiding voor thuiszitters
Buitenschoolse begeleiding
Ambulante begeleiding
Trainingen en workshops
Ondersteuning schoolse vaardigheden
18+ regelzaken
Hier staat onze werkwijze nader uitgelegd

 

Verhalen van EdwinZorgt

Zomervakantie

De zomervakantie is weer aangebroken. Voor veel jongeren het moment om na een jaar van hard werken vakantie te vieren en even helemaal niets te

Lees meer »

Ontwikkelingen EdwinZorgt

We vinden het heel belangrijk om ons aanbod verder te ontwikkelen en te professionaliseren.Een belangrijke onderdeel hiervan is om ons therapeutische klimaat te vergroten. Daarom

Lees meer »

De Soos!

Elke tweede dinsdag van de maand organiseert EdwinZorgt een Soos avond.Het doel van de avond is om in contact te komen met leeftijdsgenootjes, van elkaar

Lees meer »

Wat klanten vertellen

Financiering

EdwinZorgt is een gecontracteerde jeugdzorgaanbieder in de Regio
Holland Rijnland. Voor de aanvraag van begeleiding bij EdwinZorgt
gaat dat alleen in samenspraak met de gemeente of het wijkteam
van uw woonplaats. Bij een akkoord zijn er twee manieren waarop
de begeleiding gefinancierd kan worden:

Zorg in Natura (ZIN)
Bij deze vorm van financiering wordt in samenspraak met u en uw kind
besproken welke vorm hulp ingezet moet worden. Periodiek zal er
geëvalueerd worden in hoeverre de hulpvraag wordt beantwoord. De
begeleiding wordt afgebouwd naarmate de doelen zijn behaald. Binnen ZIN
wordt er direct gefactureerd naar de overkoepelende serviceorganisatie. Dit
houdt in dat u geen financiële administratie hoeft bij te houden over de
begeleiding van uw kind. Deze vorm van financiering is echter alleen
beschikbaar wanneer er budgetruimte is en/of geen cliëntenstop is.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Met een PGB heeft u zelf de regie over het inkopen van zorg. Er wordt door
de SVB een bedrag beschikbaar gesteld, waarbij zorg kan worden ingekocht
bij een jeugdzorgaanbieder. U bent als wettelijk vertegenwoordiger
beheerder van het PGB-budget en daarmee verantwoordelijk voor het
indienen van de facturen en het bijhouden van het budget.
Wanneer u zorg inkoopt bij EdwinZorgt wordt er voorafgaand door zowel
EdwinZorgt alsook de wettelijk vertegenwoordigers een zorgovereenkomst
getekend. Vervolgens kan de begeleiding worden opgestart.
Ook bij deze vorm van financiering zal er in samenspraak een doelenplan
worden opgesteld, welke periodiek wordt geëvalueerd.
U ontvangt maandelijks een factuur vanuit EdwinZorgt, deze dient dan binnen
de gestelde termijn ingediend te worden bij de SVB.

Onze gegevens

Frankenstraat 18a
2225 WV Katwijk aan Zee

Elise Smit
[e] mailto:Elise@edwinzorgt.nl
[t] +31 6 15 82 21 47

Cees van der Plas
[e] cees@edwinzorgt.nl
[t] 06 154 679 90

© Edwinzorgt.nl

Gemaakt door AtSea Design & Media